Monitorul Oficial
nr. 523/16 iunie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.416/25-05-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 din Codul penal
V
  2.   H.G. nr.718/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
A
  3.   H.G. nr.719/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile sau a unor părți din acestea, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  4.   H.G. nr.720/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vrancea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Focșani
-
  5.   H.G. nr.721/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sector Livezeni-Bumbești"
-
  6.   H.G. nr.725/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum și a consumului de carburanți al autoturismelor Ministerului Justiției, ale unor instituții subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești
A
  7.   H.G. nr.727/07-06-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei
A
  8.   H.G. nr.728/07-06-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
-
  9.   H.G. nr.730/07-06-2006 
HOTĂRÂRE privind finanțarea în anul 2006 a Centrului-pilot de consultanță și informare a consumatorilor din municipiul București din bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
  10.   O. nr.373/06-06-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cuprinzând centrele de intervenție pentru cereale
-
  11.   O. nr.392/06-06-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizați
-


Sâmbătă, 30 mai 2020, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.