Monitorul Oficial
nr. 590/7 iulie 2005

Publicare
  1.   L. nr.216/05-07-2005 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  2.   D. nr.591/04-07-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  3.   D. nr.567/04-07-2005 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  4.   D. nr.568/04-07-2005 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  5.   H.G. nr.619/23-06-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale de natura mijloacelor fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu
i
  6.   H.G. nr.641/29-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Termoserv" - S.A. Târgu Frumos
-
  7.   O. nr.509/28-06-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare și organizarea licitațiilor pentru atribuirea în gestiune, precum și modificarea și completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vânătoare specifice fiecărei categorii de gestionari prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată
A


Miercuri, 01 aprilie 2020, 12:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.