Monitorul Oficial
nr. 1105/26 noiembrie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1805/28-10-2004 
HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a unor imobile
i
  2.   L. nr.477/08-11-2004 
LEGE privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
A
  3.   D. nr.897/05-11-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
i
  4.   O. nr.3.116/C/09-11-2004 (M.J.)
ORDIN privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
A
  5.   O. nr.3.117/C/09-11-2004 (M.J.)
ORDIN privind aprobarea modelului și conținutului extrasului de registru și certificatului constatator
-
  6.   O. nr.3.118/C/09-11-2004 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării
A
  7.   H./20-04-2004 (C.E.D.O.)
HOTĂRÂRE în cauza Notar împotriva României
i


Luni, 30 martie 2020, 15:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.