LEGE nr.216 din 5 iulie 2005
pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Textul actului publicat în M.Of. nr. 590/7 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Exercitarea mandatului de către persoanele prevăzute la alin. (1) încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Viceprimarii nu pot fi în același timp și consilieri."

2. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună."

3. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 34, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

(5) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) și (3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv județene."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE TEODOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VIOREL MELEȘCANU

București, 5 iulie 2005.
Nr. 216.


Miercuri, 01 aprilie 2020, 10:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.