HOTĂRÂRE nr.186 din 31 martie 1995
privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 65/10 apr. 1995

HOTARIRE Nr. 186 din 31 martie 1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995 In temeiul art. 4 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice si al art.
4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In vederea crearii unei banci de date si informatii necesare cunoasterii cu exactitate a situatiei personalului platit din fonduri publice, institutiile publice finantate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum si din bugetele institutiilor publice ale caror cheltuieli de functionare si investitii se asigura integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare si subventii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, in functie de subordonare, vor depune semestrial, in termen de 15 zile de la data expirarii fiecarui semestru, date si informatii cu privire la numarul de personal al acestora, valabile in ultima zi a semestrului respectiv, dupa cum urmeaza:
a) la Ministerul Finantelor, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a caror finantare se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexa la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale de stat;
b) la ordonatorii principali de credite din apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pentru aparatul institutiilor publice din subordinea acestora;
c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor in unitatile administrativ-teritoriale, pentru:
- ordonatorii principali de credite bugetare din administratia publica locala;
- ordonatorii secundari si tertiari de credite bugetare, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, cu exceptia celor prevazuti la lit. b).

ART. 2
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii la prezenta hotarire, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii, sa constituie infractiuni:
a) prezentarea de date eronate;
b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor si informatiilor, prevazut la art. 1.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amenda de la 250.
000 lei la 500.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale .
(4) Contraventiilor prevazute la acest articol le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

ART. 3
Ministerul Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora norme metodologice in aplicarea prezentei hotariri, cu privire la datele si informatiile ce urmeaza a se comunica, precum si machetele-model pentru prezentarea acestora.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu --------------------


Miercuri, 02 decembrie 2020, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.