HOTĂRÂRE nr.898 din 25 august 2010
privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Centrul de Formare Inițială și Continuă Orăștie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.898 din 25 august 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 652/21 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1


Luni, 10 august 2020, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.