LEGE nr.21 din 10 aprilie 1996
concurenței
Fisa actului

Trimitere de la:
  Decizie nr.414/2002 privind concentrarea economică realizată de către VOESTALPINE BAHNSYSTEME GmbH prin dobândirea controlului unic direct la VAE HOLDING GmbH
  O. nr.216/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 și 15 din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.225/2002 privind punerea în aplicare a instrucțiunilor elaborate de Consiliul Concurenței în baza Legii concurenței nr. 21/1996 (abrogat prin O. nr.61/2004)
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  Decizie nr.11/2003 DECIZIA nr. 11 din 4 februarie 2003 a Plenului Consiliului Concurenței
  Decizie nr.46/2003 privind concentrarea economică realizată de consorțiul format din societățile MARCO ACQUISITIONS Ltd Anglia, Societatea Comercială "Conef" - S.A. București și MARCO INTERNATIONAL Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina
  Decizie nr.46/2003 privind concentrarea economică realizată de consorțiul format din societățile "Marco Acquisitions" Ltd Anglia, Societatea Comercială "Conef" - S.A. București și "Marco International" Inc. S.U.A. prin dobândirea controlului în comun (69,92%) la Societatea Comercială "Alprom" - S.A. Slatina
  Decizie nr.101/2003 privind autorizarea concentrării economice realizate prin achiziționarea de către Societatea Comercială "Editura Sportrom" - S.R.L. a unor elemente de patrimoniu ale Societății Comerciale "Pro Sport" - S.A. și ale Societății Comerciale "Pro Sport Group" - S.A.
  Decizie nr.110/2003 privind concentrarea economica realizata de catre societatea belgiana Carmeuse - S.A. prin dobândirea controlului asupra Bohemian Lime BV
  Decizie nr.154/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Uzinsider" — S.A. București prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "Promex" — S.A. Brăila
  Decizie nr.170/2003 privind concentrarea economică realizată de către doamna Mihaela Giuca, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "Construct 104 Băile Herculane" - S.A.
  Decizie nr.193/2003 privind concentrarea economică realizată de către societatea germană RAG AG prin dobândirea controlului asupra DEGUSSA AG
  Decizie nr.197/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timișoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "VULCAN" - S.A. București
  Decizie nr.204/2003 privind concentrarea economică realizată prin schimbarea naturii controlului la Societatea Comercială "Poliprod" - S.A. Târgu Secuiesc, de la controlul unic exercitat de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc la controlul în comun exercitat de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc și CHAMPRENAUT SAS din Franța
  Decizie nr.293/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Romcif" - S.A. Fieni și Societatea Comercială "Alas International Baustoffproduktions" AG (Austria) prin înființarea Societății Comerciale "Romcif Alas Beton" - S.R.L. Fieni
  H.G. nr.767/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Concurenței în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
  Decizie nr.309/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Holcim (România)" - S.A. București, prin achiziționarea de active de la Societatea Comercială "Antrepriza de Construcții Barbu" - S.A. Satu Mare
  Decizie nr.344/2003 privind autorizarea operațiunii de concentrare economică realizată de către CEREOL HOLDING BV Olanda prin dobândirea controlului direct asupra Societății Comerciale "Muntenia" - S.A. București
  Decizie nr.346/2003 privind autorizarea operațiunii de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială "Microsoft Corporation" - S.U.A. prin dobândirea controlului asupra Activelor RAV ale Societății Comerciale "GeCAD Software" - S.R.L. - România
  Decizie nr.348/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Holcim (România)" - S.A. București, prin achiziționarea de active de la Societatea Comercială "HB Leasing" - S.R.L. Brașov
  Decizie nr.364/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF - S.A.
  Decizie nr.365/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ASITRANS - S.A. Asigurări Reasigurări
  Decizie nr.366/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare UNITA - S.A.
  Decizie nr.360/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A.
  Decizie nr.358/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea de Asigurare Reasigurare OMNIASIG — S.A. Comisia Consiliului Concurenței
  Decizie nr.361/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către INTERAMERICAN Romania Insurance Company - S.A.
  Decizie nr.363/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 de către Societatea Comercială ASA Asigurări ATLASSIB - S.A.
  Decizie nr.379/2003 privind concentrarea economică realizată de către Dusu Niculae și Dusu Ion prin dobândirea controlului în comun indirect asupra Societății Comerciale CELCO - S.A. Constanța
  Decizie nr.399/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timișoara, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale CAROM - S.A. Onești
  Decizie nr.427/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Grupul Industrial ALCA" - S.R.L. București prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "CONSIRD" - S.A. Târgoviște
  Decizie nr.435/2003 referitoare la autorizarea concentrării economice realizate de Societatea Comercială MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. prin cumpărarea unor elemente de activ de la Societatea Comercială SHELL ROMANIA - S.R.L.
  Decizie nr.447/2003 DECIZIA nr. 447 din 22 octombrie 2003
  O. nr.176/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian și a Instrucțiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului maritim
  Decizie nr.448/2003 referitoare la stabilirea sancțiunilor privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996 de către UPC România - S.A.
  Decizie nr.477/2003 privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială SIMCOR MANAGEMENT - S.A. Oradea prin dobândirea controlului asupra Societății Comerciale LAFARGE VAR - S.A. București
  Decizie nr.484/2003 cu privire la concentrarea economică realizată de Liberty Media Corporation prin achiziționarea controlului majoritar asupra UnitedGlobalCom Inc.
  Decizie nr.498/2003 privind concentrarea economică realizată de Asociația Salariaților Timpuri Noi prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "Timpuri Noi" - S.A. București
  Decizie nr.502/2003 privind contractul de vânzare-cumpărare pentru zgura granulată de furnal, încheiat între Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galați și Societatea Comercială MOLDOCIM - S.A. Bicaz, Societatea Comercială CASIAL - S.A. Deva, Societatea Comercială ROMCIF - S.A. Fieni
  O. nr.213/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
  Decizie nr.543/2003 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială TENDER - S.A. Timișoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale TALC DOLOMITA - S.A. Hunedoara
  Decizie nr.514/2003 privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială "CONSPROIECT“ — S.A. Reșița prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "RECONS“ — S.A. Reșița
  Decizie nr.24/2004 privind operațiunea realizată de către Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. București prin dobândirea controlului legal, unic și direct la Societatea Comercială SOTEM ROMÂNIA - S.R.L. București
  Decizie nr.45/2004 cu privire la concentrarea economică realizată prin achiziționarea de către Consorțiul format din Societatea Comercială "A 2 Impex" - S.R.L. Ploiești, Societatea Comercială "Contactoare" - S.A. Buzău și Societatea Comercială "Romferchim" - S.A. București a pachetului majoritar de acțiuni al Societății Comerciale "Chimcomplex" - S.A. Borzești
  Decizie nr.57/2004 privind concentrarea economică realizată de Societatea Comercială ARCOM - S.A. București și Societatea Comercială OMNICO - S.R.L. București prin înființarea societății în comun Societatea Comercială ARCOMNICO - S.R.L. București
  Decizie nr.76/2004 cu privire la concentrarea economică realizată prin achiziționarea de către LNM HOLDINGS NV a pachetului majoritar de acțiuni al Societății Comerciale "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara
  Decizie nr.78/2004 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TIMCO" - S.A. Timișoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "MULTIM" - S.A. Timișoara
  Decizie nr.85/2004 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială GINGER GROUPE INGINERIE EUROPE-S.A. din Franța prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale CAMUSAT ROM TELECOMUNICAȚII-S.R.L. Otopeni
  O. nr.61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.63/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.68/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurenței elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.113/2004 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială METALTRADE INTERNATIONAL - S.R.L. Galați prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "HELITUBE" - S.A. București
  O. nr.79/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate și alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.81/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale în cazul plângerilor (abrogat prin O. nr.499/2010)
  O. nr.82/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.78/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate, în domeniul transporturilor maritime, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.87/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale
  O. nr.88/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la cererile și notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale
  O. nr.89/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.93/2004 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.300/2009)
  O. nr.94/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat
  Decizie nr.620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale
  Decizie nr.142/2004 privind concentrarea economică realizată de către S.B.I. INTERNATIONAL HOLDINGS NV din Antilele Olandeze, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale SOLAR BONEH - S.A. București
  O. nr.106/2004 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.107/2004 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 56 din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.150/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul Consiliului Concurenței privind autorizarea concentrărilor economice
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
  L. nr.563/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
  Decizie nr.328/2004 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Port Bazinul Nou" - S.A. Galați prin achiziționarea mijloacelor fixe din patrimoniul Societății Comerciale "Helitube" - S.A. București
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  O. nr.13/2005 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (abrogat prin O. nr.300/2006)
  Decizie nr.33/2005 privind propusa concentrare economică realizată de Societatea Comercială SAGEM - S.A. Franța prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale SNECMA - S.A. Franța
  Decizie nr.44/2005 privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "METALEUROEST" - S.R.L. Câmpina, Societatea Comercială "ELSID" - S.A. Titu și domnul Burchiu Nicolae prin dobândirea controlului asupra Societății Comerciale "SOCERAM" - S.A. București
  O. nr.57/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici și mijlocii
  O. nr.68/2005 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind orientările informale referitoare la noile probleme ridicate de aplicarea, în cazuri individuale, a art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996 (scrisori de îndrumare)
  O. nr.78/2005 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru completarea pct. V lit. c) din Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 56 din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.82/2005 pentru punerea în aplicare a regulamentului privind exceptarea acordurilor de transfer de tehnologie de la aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.90/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind soluționarea de către Consiliul Concurenței a plângerilor referitoare la prevederile art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.499/2010)
  O. nr.93/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru producția cinematografică și de televiziune (abrogat prin O. nr.300/2006)
  Decizie nr.108/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părți sociale reprezentând 84,9913% din capitalul social al Societății Comerciale "RMB CASA AUTO" - S.R.L. Timișoara
  Decizie nr.107/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea controlului asupra Societății Comerciale "RMB INTER AUTO" - S.R.L. Cluj-Napoca
  Decizie nr.106/2005 cu privire la concentrarea economică realizată de către VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru prin dobândirea de părți sociale reprezentând 79,9864% din capitalul social al Societății Comerciale "CASA AUTO" - S.R.L. Brașov
  O. nr.123/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  O. nr.124/2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
  O. nr.148/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind aplicarea art. 5 din Legea concurenței nr. 21/1996 acordurilor de transfer de tehnologie
  L. nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
  O. nr.387/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind restricționările direct legate și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice
  O. nr.388/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante
  O. nr.389/2010 privind abrogarea unor regulamente și ordine ale Consiliului Concurenței
  O. nr.400/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice (abrogat prin O. nr.439/2016)
  O. nr.419/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 501 din Legea concurenței nr. 21/1996 (abrogat prin O. nr.59/2020)
  O. nr.420/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996 (abrogat prin O. nr.694/2016)
  O. nr.519/2010 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (abrogat prin O. nr.668/2011)
  O. nr.688/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice
  O. nr.724/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale
  O. nr.40/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurenței nr. 21/1996
  O. nr.421/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice (abrogat prin O. nr.438/2016)
  O. nr.424/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii
  O. nr.101/2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurentei (abrogat succesiv prin O. nr.377/2017, O. nr.376/2017)


Miercuri, 08 aprilie 2020, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.