LEGE nr.21 din 10 aprilie 1996
concurenței
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.103/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 din Legea concurenței nr.21/1996
  D.C.C. nr.228/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și ale art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.521/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 54
  D.C.C. nr.134/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și ale art. 17 alin. (1) și ale art. 18 din Legea concurenței nr. 21/1996
- art. 17 alin. (1) si art. 18
  D.C.C. nr.5/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) și c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 și ale art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 17 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 26 lit. b) și c), art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 și ale art. 45 lit. a) teza finală
  D.C.C. nr.39/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 40 alin. (3)
  D.C.C. nr.89/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16, 26, 33, 34 și 36 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16, 26, 33, 34 și 36
  D.C.C. nr.465/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 20 alin. (3), art. 26 lit. a) și lit. b) teza întâi, art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) teza finală, art. 44 și art. 45 lit. a) teza finală din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 16, art. 20 alin. (3), art. 26 lit. a) și lit. b) teza întâi, art. 33, art. 34, art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) teza finală, art. 44 și art. 45 lit. a) teza finală
  D.C.C. nr.683/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 20 alin. (4) lit. a)
  D.C.C. nr.122/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996 și art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
art. 44 alin. (3)
  D.C.C. nr.287/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 lit. a), art. 51 și ale art. 52 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 lit. a), art. 51 și ale art. 52
  D.C.C. nr.473/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 5 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 2 și art. 5
  D.C.C. nr.556/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 51 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.686/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 51 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.959/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 și ale art. 52 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 și ale art. 52
  D.C.C. nr.243/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 51
  D.C.C. nr.116/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. b), art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) și art. 55 alin. (4), (5) și (6) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 26 lit. b), art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) și art. 55 alin. (4), (5) și (6)
  D.C.C. nr.844/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) și art. 55 alin. (4), (5) și (6) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) și art. 55 alin. (4), (5) și (6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.037/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 28 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.360/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 52
  D.C.C. nr.6/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36, art. 37 și art. 38 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 36, art. 37 și art. 38
  D.C.C. nr.311/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 50 lit. a)
  D.C.C. nr.362/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 5 alin. (1)
  D.C.C. nr.391/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 lit. a) teza întâi din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 6 lit. a) teza întâi
  D.C.C. nr.418/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 6 lit. a)
  D.C.C. nr.1.488/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 471 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 471 alin. (3)
  D.C.C. nr.209/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) lit. a) și art. 50 lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996
- art. 35 alin. (1) lit. a) și art. 50 lit. b)
  D.C.C. nr.490/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 51 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.53/2015 DECIZIA nr. 53 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza întâi din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 38 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.125/2016 DECIZIA nr. 125 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (3) fraza întâi din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, "în măsura în care prin aceste prevederi legale se interzice accesul întreprinderii reclamante la înscrisuri care au fost depuse la dosarul instanței de judecată de către Consiliul Concurenței pentru ca acestea să fie examinate exclusiv de către completul de judecată, în cadrul soluționării unei acțiuni în contencios administrativ introduse împotriva deciziei Consiliului Concurenței de sancționare a întreprinderii reclamante"
- art. 45 alin. (3) fraza întâi „în măsura în care prin aceste prevederi legale se interzice accesul întreprinderii reclamante la înscrisuri care au fost depuse la dosarul instanței de Judecată de către Consiliul Concurenței pentru ca acestea să fie examinate exclusiv de către completul de judecată, în cadrul soluționării unei acțiuni în contencios administrativ introduse împotriva deciziei Consiliului Concurenței de sancționare a întreprinderii reclamante”
  D.C.C. nr.587/2016 DECIZIA nr. 587 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III pct. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, precum și ale art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014
- art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014
  D.C.C. nr.172/2017 DECIZIA nr. 172 din 21 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 5, art. 38, art. 39 și art. 40
  D.C.C. nr.454/2017 DECIZIA nr. 454 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (2)-(4) și (7) din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 45 alin. (2)-(4) și (7)
  D.C.C. nr.335/2018 DECIZIA nr. 335 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) și art. 57 alin. (1) teza a doua din Legea concurenței nr. 21/1996, precum și ale art. III pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței
- art. 19 alin. (1) și art. 57 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.403/2018 DECIZIA nr. 403 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996
art. 38, art. 39 și art. 40
  D.C.C. nr.709/2018 DECIZIA nr. 709 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996
- art. 45 alin. (1) și (2) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.191/2019 DECIZIA nr. 191 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
- art. 55 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.390/2019 DECIZIA nr. 390 din 4 iunie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38-40 din Legea concurentei nr. 21/1996
- art. 38 - 40, (respinge ca neîntemeiată).


Miercuri, 01 aprilie 2020, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.