HOTĂRÂRE nr.1.705 din 29 noiembrie 2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.809/2010 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.824/2010 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.911/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.950/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1), art. 4
  H.G. nr.951/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1), art. 4
  H.G. nr.952/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.958/2010 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.963/2010 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.991/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părți de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foștilor proprietari
  H.G. nr.1.009/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.1.045/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.1.043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.1.098/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.1.128/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
  H.G. nr.1.176/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
  H.G. nr.1.177/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
  H.G. nr.1.180/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
  H.G. nr.1.215/2010 privind transmiterea fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  H.G. nr.1.333/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii
  H.G. nr.1.340/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.1.343/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.1.344/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.359/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Caraș-Severin în domeniul public al comunelor Socol și Forotic, județul Caraș-Severin, și în administrarea consiliilor locale respective și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.21/2011 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.94/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.136/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.139/2011 privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
  H.G. nr.163/2011 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.225/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.338/2011 privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.339/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foștilor proprietari, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.336/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.385/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.390/2011 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.399/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (2)
  H.G. nr.423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.439/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
art. 2 alin. (1)
  H.G. nr.448/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.555/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.60/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
  H.G. nr.163/2012 privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei și/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.304/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
art. 2 alin. (1) și (2)


Luni, 10 august 2020, 09:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.