ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.690/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor capitolului IX ”Soluționarea contestațiilor” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
capitolul IX ”Soluționarea contestațiilor”
  D.C.C. nr.887/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
cap. IX
  D.C.C. nr.230/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 283 alin. (6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.569/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogat)
- art. 281 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.732/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-281 și ale art. 283-285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 266-281 și ale art. 283-285
  D.C.C. nr.1.021/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 281 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.098/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 266-287
  D.C.C. nr.1.209/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.1/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 lit. d) și ale art. 255 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 209 lit. d) și ale art. 255 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.250/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și ale art. 2761 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2761 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.236/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a capitolului IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
capitolul IX
  D.C.C. nr.585/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (2) și (3), precum și ale art. 285 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 283 alin. (2) și (3), precum și ale art. 285 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.024/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 198 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 198 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.1.309/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 261 alin. (2) și art. 275 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 261 alin. (2) și art. 275 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.544/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28717 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 28717
  D.C.C. nr.482/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.790/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 281
  D.C.C. nr.846/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 și art. 275 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 și art. 275 alin. (5) și (6)
  D.C.C. nr.867/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2878 și art. 28710 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2878 și art. 28710 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.014/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255-2562, art. 281 și art. 283-28718 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 255-2562, art. 281 și art. 283-28718
  D.C.C. nr.1.097/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 283 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1.516/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 8 și art. 9
  D.C.C. nr.1.544/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2871 și art. 2874 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2871 și art. 2874
  D.C.C. nr.138/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și art. 8 alin. (2) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- 286 alin. (1)
  D.C.C. nr.193/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. f) și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 3 lit. f) și art. 8
  D.C.C. nr.300/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 256 alin. (1), art. 283 și art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 256 alin. (1), art. 283, art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.400/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2562 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2562 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.046/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-28717 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 286-28717
  D.C.C. nr.1.015/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 și art. 275 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269, art. 275 alin. (5) și (6)
  D.C.C. nr.1.091/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. (1), (11) și (12), art. 2561, art. 2562 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 255 alin. (1), (11) și (12), art. 2561, art. 2562
  D.C.C. nr.1.188/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266-28718 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 266-28718
  D.C.C. nr.1.258/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 28716 alin. (3)
  D.C.C. nr.1554/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286 alin. (1), art. 2871-2876 și art. 28716 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și art. 725 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 286 alin. (1), art. 2871-2876 și art. 28716
  D.C.C. nr.282/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a dispozițiilor art. 2781 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
art. 2781
  D.C.C. nr.284/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
art. 255 alin. (1)
  D.C.C. nr.358/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2781 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.507/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 255 alin. (1)
  D.C.C. nr.996/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2781
  D.C.C. nr.35/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2781 alin. (1) partea introductivă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2781 alin. (1) partea introductivă
  D.C.C. nr.296/2014 DECIZIA nr. 296 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.451/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 296 1 alin. (1)
  D.C.C. nr.701/2014 DECIZIA nr. 701 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractebr de concesiune de servicii
art. 271 alin. (1)
  D.C.C. nr.5/2015 DECIZIA nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 și art. 2712 alin. (3)-(6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.5/2015 DECIZIA nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2712 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.46/2015 DECIZIA nr. 46 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și 2712
  D.C.C. nr.60/2015 DECIZIA nr. 60 din 24 februarie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 2711 și art.2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.100/2015 DECIZIA nr. 100 din 3 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.163/2015 DECIZIA nr. 163 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și 2712
  D.C.C. nr.192/2015 DECIZIA nr. 192 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 271 alin. (1)
  D.C.C. nr.191/2015 DECIZIA nr. 191 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2712 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2712 și art. 2712
  D.C.C. nr.224/2015 DECIZIA nr. 224 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.238/2015 DECIZIA nr. 238 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.237/2015 DECIZIA nr. 237 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 și art. 2712 alin. (3)-(6), art. 2712 alin. (1)-(2)
  D.C.C. nr.271/2015 DECIZIA nr. 271 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.269/2015 DECIZIA nr. 269 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și 2712
  D.C.C. nr.301/2015 DECIZIA nr. 301 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și ale art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 și ale art. 2712 alin. (3)—(6), art. 2712 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.335/2015 DECIZIA nr. 335 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art.2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
2711 și art.2712
  D.C.C. nr.403/2015 DECIZIA nr. 403 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.400/2015 DECIZIA nr. 400 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.422/2015 DECIZIA nr. 422 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.420/2015 DECIZIA nr. 420 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.421/2015 DECIZIA nr. 421 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum si a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, în ansamblul sau
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.470/2015 DECIZIA nr. 470 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711
  D.C.C. nr.476/2015 DECIZIA nr. 476 din 18 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.619/2015 DECIZIA nr. 619 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2562 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2562
  D.C.C. nr.675/2015 DECIZIA nr. 675 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711
  D.C.C. nr.750/2015 DECIZIA nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- 2711 alin. (6), art. 2711 alin. (1)-(4) și (7) și art. 2712 alin. (3)-(6)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.750/2015 DECIZIA nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.753/2015 DECIZIA nr. 753 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 și art. 2712
  D.C.C. nr.766/2015 DECIZIA nr. 766 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711
  D.C.C. nr.93/2016 DECIZIA nr. 93 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.220/2016 DECIZIA nr. 220 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2711 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711
  D.C.C. nr.227/2016 DECIZIA nr. 227 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (2) și alin. (5) în ce privește sintagma "și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/ cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (2) și alin. (5)
  D.C.C. nr.234/2016 DECIZIA nr. 234 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce privește sintagma "și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/ cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce privește sintagma "și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/ cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.301/2016 DECIZIA nr. 301 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce privește sintagma "și să prevadă plata necondiționată la prima cerere a autorității contractante, în măsura în care contestația/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 2711 alin. (1) - (4) și (7); art. 2711 alin. (5); art. 2711 alin. (6)
  D.C.C. nr.476/2016 DECIZIA nr. 476 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.514/2016 DECIZIA nr. 514 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 3 lit. z)
  D.C.C. nr.262/2017 DECIZIA nr. 262 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 2711 alin. (7)
  D.C.C. nr.498/2017 DECIZIA nr. 498 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 lit. c1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 181 lit. c1)
  D.C.C. nr.838/2017 DECIZIA nr. 838 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 283 și art. 285 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
art. 283 și art. 285 alin. (5)
  D.C.C. nr.305/2018 DECIZIA nr. 305 din 8 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28710 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- art. 28710 alin. (1) lit. d)
  D.C.C. nr.781/2019 DECIZIA nr. 781 din 28 noiembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii
- art. 286 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată)


Duminică, 05 aprilie 2020, 07:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.