ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 5 mai 2005
privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 5 mai 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.211/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 208/2005
În vigoare: Intra în vigoare la: 09.05.2005
Publicare: M.Of. nr. 389/9 mai. 2005
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.212/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
- modifica titlul, art.1, art.2
Modificată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- la data de 30 iunie 2006, abrogă art. 3


Miercuri, 08 aprilie 2020, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.