LEGEA nr.554 din 2 decembrie 2004
contenciosului administrativ
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.160/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare
art. 7
  O. nr.62/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 192/2009 privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea și vinul, destinate consumului uman ca atare
art. 24 alin. (1)
  O. nr.163/2012 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
art. 7


Miercuri, 21 octombrie 2020, 19:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.