LEGEA nr.554 din 2 decembrie 2004
contenciosului administrativ
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.18/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.39/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și a art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și a art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.252/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.670/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.673/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.700/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.691/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.692/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.44/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1), (2) și (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.53/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.123/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.177/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.199/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.189/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.182/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.215/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 72 lit. a) și ale art. 73 alin. (2) și (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.219/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.256/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 2 alin. (1) lit. a), l) și p) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și ale art. 2 alin. (1) lit. a), l) și p)
  D.C.C. nr.257/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (4)
  D.C.C. nr.335/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), (2) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.339/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.377/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3) teza finală
  D.C.C. nr.371/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (6)
  D.C.C. nr.464/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 8 alin. (3) și art. 15
  D.C.C. nr.534/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.528/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.574/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (6)
  D.C.C. nr.569/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 și ale art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 și ale art. 11 alin. (1)
  D.C.C. nr.584/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblu, și, în special, a celor ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), n) și o), art. 13 și art. 17 din aceeași lege
  D.C.C. nr.608/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.638/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și ale art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și ale art. 18
  D.C.C. nr.637/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.639/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 17 alin. (2) teza finală
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.647/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.673/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 și art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 și art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.679/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 16
  D.C.C. nr.830/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și (6), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) și art. 18
  D.C.C. nr.905/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.931/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.939/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.57/2007 DECIZIA nr. 57 din 16 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.4 alin.(3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.65/2007 DECIZIA nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.1 alin. (9) teza întâi
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.63/2007 DECIZIA nr. 63 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.1 alin.(6)
  D.C.C. nr.106/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.108/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.171/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.184/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) și art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.185/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.349/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (2) și ale art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (2) și ale art. 25
  D.C.C. nr.339/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) fraza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) fraza întâi
  D.C.C. nr.371/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.382/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1), (3) și (7) și ale art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1), (3) și (7) și ale art. 11
  D.C.C. nr.427/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1)-(4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.465/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1
  D.C.C. nr.531/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.568/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) raportat la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 19 alin. (1) raportat la art. 11 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.600/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 25 alin. (3)
  D.C.C. nr.635/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (7) și ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (7) și ale art. 11 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.660/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.797/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.797/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (7)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.795/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.804/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 și art. 15
  D.C.C. nr.852/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.903/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor și ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.946/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.947/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (4) teza a doua
  D.C.C. nr.1.032/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), (2) și (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1), (2) și (4)
  D.C.C. nr.1.093/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 8 alin. (1) și ale art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.129/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.1.194/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (2)
  D.C.C. nr.1.181/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14
  D.C.C. nr.1.184/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 28 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.186/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (5) și ale art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1) și (5) și ale art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.188/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.210/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (5) și art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (5) și art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.8/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.10/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (7) și art. 11 alin. (2) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 20 alin. (1) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 7 alin. (1) și (7) și art. 11 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.47/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.137/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.163/2008 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (5)
  D.C.C. nr.229/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) și (7) și ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (3) și (7) și ale art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.316/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2)
  D.C.C. nr.404/2008 DECIZIA nr. 404 din 10 aprilie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.425/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art.4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.426/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.402/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1) și (2) și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.436/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.488/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.492/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.475/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.498/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.491/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.517/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) și (3), art. 10 și art. 18 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a celorlalte prevederi din lege referitoare la contractele administrative
art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) și (3), art. 10 și art. 18 alin. (4)și a celorlalte prevederi din lege referitoare la contractele administrative
  D.C.C. nr.549/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20
  D.C.C. nr.594/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.675/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 21 alin. (2)
  D.C.C. nr.687/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7
  D.C.C. nr.698/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.700/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.724/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.778/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.783/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 și art. 15
  D.C.C. nr.798/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 13 lit. a) și art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.788/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (2) și art. 14
  D.C.C. nr.791/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.874/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.888/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 27
  D.C.C. nr.931/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și art. 12 fraza a doua teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
art. 7 alin. (1) și art. 12 fraza a doua teza finală
  D.C.C. nr.932/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.971/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75—78, art. 81 și art. 89, și ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.17 alin.(2)
  D.C.C. nr.1.039/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7
  D.C.C. nr.1.193/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.192/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (9) teza întâi
  D.C.C. nr.1.211/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 și ale art. 15
  D.C.C. nr.1.238/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 16 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.1.239/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1) și ale art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1) și ale art. 25
  D.C.C. nr.1.246/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.355/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.34/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.50/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.36/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (6)
  D.C.C. nr.66/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 8 alin. (11)
  D.C.C. nr.67/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua
  D.C.C. nr.145/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.259/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14
  D.C.C. nr.340/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și art. 15
  D.C.C. nr.342/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1), (2) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.421/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.425/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.407/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109-2813 și art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 7-21, art. 22-26 și art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 7-21, art. 22-26 și art. 28
  D.C.C. nr.515/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 17 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.616/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (9) teza întâi
  D.C.C. nr.703/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109-2813 și art. 309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 și art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008
art. 7-21, art. 22-26 și art. 28
  D.C.C. nr.679/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14, art. 17, art. 20 și art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14, art. 17, art. 20 și art. 21
  D.C.C. nr.750/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și ale art. 15
  D.C.C. nr.790/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 4 și art. 5 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.824/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.917/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (1)
  D.C.C. nr.914/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 și art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 23 și art. 24
  D.C.C. nr.920/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.965/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 7 alin. (9) teza finală din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
art. 7 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.944/2009 DECIZIA nr. 944 din 25 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.026/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.079/2009 DECIZIA nr. 1.079 din 8 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14
  D.C.C. nr.1.161/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.162/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.163/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.156/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 3 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.349/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14
  D.C.C. nr.1.418/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
art. 4 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.1.422/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) și ale art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 26 alin. (1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 1 alin. (9) și ale art. 4 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.441/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.569/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.566/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.613/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1
  D.C.C. nr.1.682/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a treia din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) teza a treia
  D.C.C. nr.119/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.121/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.133/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 14 și art. 15
  D.C.C. nr.198/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14
  D.C.C. nr.225/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 și ale art. 15
  D.C.C. nr.226/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și ale art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.259/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 263 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 7 alin. (1) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1) și (7)
  D.C.C. nr.327/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.398/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 și art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 și art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.395/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 și art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.439/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și ale art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.671/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14, 15 și 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14, 15 și 20
  D.C.C. nr.674/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 7
  D.C.C. nr.739/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.747/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) și (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.742/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 și art. 15
  D.C.C. nr.752/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 2 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.753/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) și ale art. 15 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (4) și ale art. 15 alin. (2)
  D.C.C. nr.793/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (abrogat)
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.804/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.805/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.794/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) teza întâi coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2)
  D.C.C. nr.973/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.955/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1) și (5) și ale art. 11 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.959/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.980/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.316/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 1 alin. (1) și art. 18 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.347/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.556/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.567/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 161 teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 161 teza a doua
  D.C.C. nr.1.609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza întâi și a treia
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.609/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza a doua
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.598/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.138/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și art. 8 alin. (2) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 8 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.164/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, ale art. 305 din Codul de procedură civilă și ale art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.168/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a), p) și r) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. a), p) și r)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.302/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, precum și ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 5 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.396/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.416/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.477/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua
  D.C.C. nr.478/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (6)
  D.C.C. nr.482/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 3 alin. (1)
  D.C.C. nr.541/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (6)
  D.C.C. nr.544/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.628/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.609/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (7)
  D.C.C. nr.687/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.079/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.083/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.109/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.103/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.1.171/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4
  D.C.C. nr.1.224/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.303/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 și ale art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.354/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.369/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 3 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.1.479/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.520/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.512/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.103/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 alin. (2), art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.206/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.193/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi
  D.C.C. nr.178/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2)
  D.C.C. nr.298/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 500 alin. 2, art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă și art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.349/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. ș) si t), art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 2 alin. (1) lit. ș) si t), art. 14 si 15
  D.C.C. nr.346/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.350/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 14 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.352/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 1 și art. 2 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.452/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.453/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.461/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 partea introductivă din Codul de procedură civilă și art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21
  D.C.C. nr.793/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 15
  D.C.C. nr.1.004/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.039/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de recurs, cu încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.63/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 21 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.61/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 21 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.216/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ale Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- art. 21 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.275/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 21 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.417/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
art. 21 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.169/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (11)
  D.C.C. nr.267/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (2) și (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.459/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- dispozițiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției "înaltei competențe profesionale"
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.528/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (11)
  D.C.C. nr.526/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.614/2014 DECIZIA nr. 614 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (11)
  D.C.C. nr.646/2014 DECIZIA nr. 646 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.747/2014 DECIZIA nr. 747 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.124/2015 DECIZIA nr. 124 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24
  D.C.C. nr.126/2015 DECIZIA nr. 126 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 23 teza întâi
  D.C.C. nr.141/2015 DECIZIA nr. 141 din 12 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a celor ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
art. 20
  D.C.C. nr.479/2015 DECIZIA nr. 479 din 18 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.546/2015 DECIZIA nr. 546 din 14 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.618/2015 DECIZIA nr. 618 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.659/2015 DECIZIA nr. 659 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și (7) și art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1) și (7) și art. 11 alin. (2)
  D.C.C. nr.898/2015 DECIZIA nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 24 și art. 25
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.898/2015 DECIZIA nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- soluția legislativă, potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) este „definitivă”, este neconstituțională
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.33/2016 DECIZIA nr. 33 din 9 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 și art. 25
  D.C.C. nr.249/2016 DECIZIA nr. 249 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 și art. 25
  D.C.C. nr.377/2016 DECIZIA nr. 377 din 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 și art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 24 și art. 25
  D.C.C. nr.657/2016 DECIZIA nr. 657 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ceea ce privește soluția legislativă potrivit căreia încheierea este "definitivă"
art. 24 alin. (3)
  D.C.C. nr.4/2017 DECIZIA nr. 4 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.24/2017 DECIZIA nr. 24 din 19 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.178/2017 DECIZIA nr. 178 din 21 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (4)
  D.C.C. nr.191/2017 DECIZIA nr. 191 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (4)
  D.C.C. nr.226/2017 DECIZIA nr. 226 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.235/2017 DECIZIA nr. 235 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 10 alin. (1) teza finală
  D.C.C. nr.497/2017 DECIZIA nr. 497 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (5) și (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.834/2017 DECIZIA nr. 834 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 7 alin. (1)
  D.C.C. nr.837/2017 DECIZIA nr. 837 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 685 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.95/2018 DECIZIA nr. 95 din 1 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 9 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.111/2018 DECIZIA nr. 111 din 8 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.105/2018 DECIZIA nr. 105 din 8 martie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.119/2018 DECIZIA nr. 119 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 9 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.232/2018 DECIZIA nr. 232 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) și ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 5 alin. (2)
  D.C.C. nr.259/2018 DECIZIA nr. 259 din 24 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.406/2018 DECIZIA nr. 406 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.713/2018 DECIZIA nr. 713 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 și a sintagmei "în regim de putere publică" din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 și sintagma „în regim de putere publică” din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. c) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.714/2018 DECIZIA nr. 714 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (1) și (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.816/2018 DECIZIA nr. 816 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, și ale art. 2 alin. (61) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
- art. 5 alin. (3) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.106/2019 DECIZIA nr. 106 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 5 alin. (2) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.107/2019 DECIZIA nr. 107 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 9 alin. (4) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.303/2019 DECIZIA nr. 303 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 24 alin. (4), în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.335/2019 DECIZIA nr. 335 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 13 alin. (1), (3) și (4) (respinge ca inadmisibilă); - art. 13 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.429/2019 DECIZIA nr. 429 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 252 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4) si art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4) și art. 18, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.458/2019 DECIZIA nr. 458 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (2) , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.460/2019 DECIZIA nr. 460 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "data luării la cunostintă" cuprinsă în art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- sintagma „data luării la cunoștință" cuprinsă în art. 11 alin. (2),(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.459/2019 DECIZIA nr. 459 din 11 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 7 alin. (1) și (2),(respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.602/2019 DECIZIA nr. 602 din 10 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 4 alin. (4), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.12/2020 DECIZIA nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile; - sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător" din cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. (6) și dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018; - sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere’’ din art. 11 alin. (2)


Duminică, 25 octombrie 2020, 21:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.