HOTĂRÂRE nr.622 din 21 aprilie 2004
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.622 din 21 aprilie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 421/11 mai. 2004
Republicare: M.Of. nr. 487/20 iul. 2007
Temei legal:
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art.5
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de construcții și produse destinate construcțiilor de a efectua încercări și analize de laborator numai prin laboratoare autorizate
- la 27 februarie 2005
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții
- la 27 februarie 2005
Modifică: H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- abroga, la 27 februarie 2005, anexele nr. 6 si 7
Trimitere la: H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.796/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)

dispune republicarea
  H.G. nr.1.708/2005 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
introduce alin.(2) la art.39
Republicare: M.Of. nr. 487/20 iul. 2007
Modificat: H.G. nr.1.031/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (11)-(14) la art. 3, alin. (2) și (3) la art. 40
  H.G. nr.167/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
- modifică art. 2 alin. (2), art. 21 alin. (4), art. 28 alin. (1) și (3), art. 29, art. 30 alin. (1) lit. a), art. 31 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1) partea dispozitivă și lit. a)-c), art. 40 alin. (1), anexa nr. 3; introduce alin. (11) la art. 12, art. 271, art. 321, lit. c) la art. 33 alin. (2), lit. c1)-c3) la art. 39 alin. (1); abrogă art. 28 alin. (4), art. 33 alin. (4), cap. IX cu art. 34-38, art. 43 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "organ de control" cu denumirea "autoritate de supraveghere a pieței"
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții


Miercuri, 01 aprilie 2020, 10:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.