HOTĂRÂRE nr.1.567 din 18 decembrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.567 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 31/14 ian. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
  L. nr.468/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.172/2006 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2003
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
Abrogat: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la data de 30 iunie 2006
odata cu:
O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006


Duminică, 05 aprilie 2020, 06:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.