ORDONANȚĂ nr.73 din 28 august 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.73 din 28 august 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.535/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 493/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 622/30 aug. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct. II.9
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică la 30 sept. 2003 art.9 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 25, art.62 alin. (2), art.64, art.69 alin. (3) lit. c); introduce art. 191, art.201, art. 641, art.642, lit. c) la art. 69 alin.(3)
Trimitere la: O. nr.60/1998 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale și vanzarea de active
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.535/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art. I, art. II, art. III
Abrogată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la data de 30 iunie 2006
odata cu:
O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
- la data de 30 iunie 2006


Duminică, 05 aprilie 2020, 07:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.