LEGE nr.29 din 7 noiembrie 1990
Legea contenciosului administrativ
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.97/1997 cu privire la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor referitoare la "autoritati administrative" din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.326/1997 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990
  D.C.C. nr.153/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. d) din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990
  D.C.C. nr.235/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990
  D.C.C. nr.264/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.9 alin.2 din Legea contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.135/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. d) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
  D.C.C. nr.254/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a dispozițiilor Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
art. 2 lit. b)
  D.C.C. nr.145/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 40 din lege, precum și ale art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
art. 5 alin. 1
  D.C.C. nr.199/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 și ale art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare
art.5 alin. 1
  D.C.C. nr.232/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
art.5 alin. 1
  D.C.C. nr.66/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 și ale art. 9 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare
art. 1 alin. 1 și ale art. 9 alin. 1
  D.C.C. nr.78/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. d) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare
art. 2 lit. d)
  D.C.C. nr.188/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
art. 5
  D.C.C. nr.216/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1, 2 și 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
art. 5 alin. 1, 2 și 5
  D.C.C. nr.220/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 și 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare
art. 5 alin. 1 și 5
  D.C.C. nr.272/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare
art. 5 alin. 1 și 5
  D.C.C. nr.293/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. a) teza a treia partea întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare
art. 2 lit. a) teza a treia partea întâi; nota: - Constata ca dispozitiile art. 2 lit. a) teza a treia partea întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completarile ulterioare, nu mai sunt în vigoare, conform art. 154 alin. (1) din Constitutie, fiind contrare art. 126 alin. (6) din Constitutie, republicata.
  D.C.C. nr.409/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală
art. 5
  D.C.C. nr.485/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și 2 din Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ
art. 5 alin. 1 și 2


Miercuri, 02 decembrie 2020, 16:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.