LEGE nr.32 din 3 aprilie 2000
privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.32 din 3 aprilie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 382/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Titlu nou, de la 1 ian. 2016: „Lege privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări”
Publicare: M.Of. nr. 148/10 apr. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.47/1991 privind constituirea, organizarea și functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor
  H.G. nr.574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare și reasigurare
  H.G. nr.789/1993 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare și reasigurare, precum și a Hotararii Guvernului nr.788/1992 privind organizarea și functionarea Ministerului Finantelor
  O.G. nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania
  L. nr.48/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
Modifică: L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor, competențele legale ale Ministerului Finanțelor precum și ale Guvernului României, prevăzute la art. 5, 7, 53, 60, 65, 67, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și abrogă O.G. nr. 27/1997
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.87/2000 pentru promulgarea Legii privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Modificată: O.U.G. nr.116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art. 45 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art. 44 alin. (1), (3), (4) și (7)
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile de la art. 43 alin. (1) lit. a referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. (1) lit. b
  Listă/2002 LISTA societăților de asigurare și a societăților de brokeraj în asigurări, autorizate să funcționeze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
  L. nr.414/2002 <