LEGE nr.47 din 18 mai 1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  H.C.C. nr.2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
  H.G. nr.263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată (abrogat prin H.G. nr.1.275/2005)
  H.C.C. nr.6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.