LEGE nr.47 din 18 mai 1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.44/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr.32/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/1997, modificat prin Legea nr.32/1999, și a prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.236/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și ale art. 23 alin. (3) teza întâi din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.115/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 616 din Codul de procedură civilă și ale art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.169/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 din Codul de procedură civilă și ale art. 25 alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 25 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.158/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264 alin. 4, art. 313 alin. 2 teza a doua și art. 318 alin. 1 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată
  D.C.C. nr.316/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și a dispozițiilor art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 și ale art. 23 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.362/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, a Legii nr. 200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, precum și a art. 23 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.213/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23 alin. (1)
  D.C.C. nr.230/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal, ale art. 279 și 284 din Codul de procedură penală și ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23
  D.C.C. nr.293/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal și ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23
  D.C.C. nr.295/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 din Codul de procedură penală și ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23
  D.C.C. nr.331/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (5) teza finală din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23 alin. (6)
  D.C.C. nr.336/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art.8 si 16
  D.C.C. nr.375/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23 alin. (1) și (6)
  D.C.C. nr.127/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23 alin. (1)
  D.C.C. nr.127/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 23 alin. (1)
  D.C.C. nr.214/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, ale art. 12 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și ale art. 108, art. 109 alin. (1) și (5), precum și ale art. 111 alin. (1) din Codul de procedură fiscală
art. 23 alin. (1)
  D.C.C. nr.5/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 2 lit. b) și c) din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin. (1), (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (1), (3) și (6)
  D.C.C. nr.71/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 11 alin. (3) și (5), art. 13 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) și d) și art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) și art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) și art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 75 alin. (2) si art. 78
  D.C.C. nr.335/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  D.C.C. nr.353/2005 cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, referitoare la dispozițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.482/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3731 și ale cărții V din Codul de procedură civilă, ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.590/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.607/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.668/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) și art. 130 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza întâi
  D.C.C. nr.690/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.35/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.138/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) și ale art. 130 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 29 alin. (6) fraza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) fraza întâi
  D.C.C. nr.307/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.323/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II alin. (3) și (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.329/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29
  D.C.C. nr.460/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale, ale art. III din Ordonanța Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.494/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.514/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.533/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.555/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) și (2) și art. 231 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza întâi
  D.C.C. nr.576/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598, art. 599 alin. 1 și art. 600 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.663/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.658/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 și art. 141 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.745/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prevederilor art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza întâi
  D.C.C. nr.757/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza a doua
  D.C.C. nr.787/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) teza finală din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza finală
  D.C.C. nr.889/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.904/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.101/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, raportate la art. 595 din Codul de procedură civilă, și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.119/2007 DECIZIA nr. 119 din 15 februarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 86 și art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 3 alin. (2) și art. 4 lit. b), c) și d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
  D.C.C. nr.366/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.627/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.866/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 și art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 4 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.894/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.922/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.003/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.035/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 5, art. 17, art. 38 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 71 alin. (1) lit. c), d) și e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare "n cursul procesului penal, precum și a dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 2 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.043/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.113/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.197/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Codul familiei, art. 29 alin. (6) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art. 614 și art. 616 din Codul de procedură civilă
- art. 29 alin. (6) și art. 30 alin. (5)
  D.C.C. nr.64/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.208/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.228/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.421/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.435/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.432/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil și a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.600/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 1 și ale art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.618/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.688/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1), (2), (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (1), (2), (3) și (6)
  D.C.C. nr.744/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 251-256 din Codul comercial, ale art. 1513 din Codul civil și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.840/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (4) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4) și (6)
  D.C.C. nr.962/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 și 2, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.020/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.046/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 și art. 408 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.082/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 974 din Codul civil și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.238/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.223/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 și 2781 din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (3) și (6)
  D.C.C. nr.1296/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 103-124 și art. 125-136 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 1 alin. (2) și art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.9/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 394 și art. 408 din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.40/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.95/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731, art. 376 alin. 1, art. 377 și art. 378 din Codul de procedură civilă, precum și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.243/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.258/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.306/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.355/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83, art. 84 și art. 864 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 30 alin. (5)
  D.C.C. nr.448/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.479/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.500/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, ale art. 281 din Codul penal și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.572/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. e) și alin. (2), ale art. 22 și art. 25 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.581/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.741/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.755/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29
  D.C.C. nr.776/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6) teza a doua
  D.C.C. nr.827/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) și art. 31 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 3 alin. (2) și (3) și art. 31
  D.C.C. nr.865/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.926/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.038/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (1) și (6)
  D.C.C. nr.1.125/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (6) teza a doua
  D.C.C. nr.1.486/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 și art. 377 alin. 2 pct. 4 din Codul de procedură civilă, ale art. 22 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 30 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.537/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.523/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.698/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.30/2010 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.99/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 290 alin. 1 din Codul penal, art. 303 alin. 6 teza întâi din Codul de procedură penală, precum și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.254/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și art. 103 din Codul de procedură civilă
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.390/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.466/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.509/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.040/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.058/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.383/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.512/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.520/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și a celor ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.127/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 299-316 din Codul de procedură civilă și ale art. 45, art. 451, art. 46, art. 49 alin. (2) și art. 61 alin. (31) și (35) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.157/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 și art. 52 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.481/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 12 alin. (3)
  D.C.C. nr.521/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.636/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. I, II și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.766/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 31 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.766/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- Constată că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.868/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.898/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în privința sintagmei "în vigoare"
- art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.954/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.036/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3701 și art. 3702 din Codul de procedură civilă, art. 169 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.148/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în privința sintagmei "în vigoare", și ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, raportate la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002
- art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.422/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privința sintagmei "în vigoare" din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.477/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.1600/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, ale Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.72/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1,2 si 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 și art. 312 din Codul de procedură civilă, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a dispozițiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.85/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.234/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10, art. 403 alin. 1 și art. 404 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29
  D.C.C. nr.302/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 1 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.323/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29
  D.C.C. nr.347/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.387/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
art. 5 alin. (1)-(4)
  D.C.C. nr.636/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
art. II pct. 1
  D.C.C. nr.814/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.075/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constitutionale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.105/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.212/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a dispozițiilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate fn mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum și ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865
- art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.243/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3, art. 1551 alin. 1, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.403/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiibr art. 38 alin. (4) și (6), art. 39 alin. (1) și (2), art. 71 alin. (1) lit d), e) și f) și alin. (3), art. 72 alin. (1) și (3), art. 73 alin. (1), (2), (4) și (5) și art. 74 alin. (1), (3), (4), (5), (7) și (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și a dispozițiibr art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 2 alin. (3)
  D.C.C. nr.486/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (7), art. 71 alin. (1) lit. d), e) și f) si alin. (7), art. 72 alin. (1) și (3), art. 73 alin. (1)-(5) și (7) și art. 74 alin. (3), (5), (7) și (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și a dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 2 alin. (3)
  D.C.C. nr.83/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 și 4, art.281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art’. 51 alin. 2 și 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 și 4, art. 336, 337 și art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum și ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.669/2014 DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 61 alin. (3)
  D.C.C. nr.167/2015 DECIZIA nr. 167 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34, art. 35 și art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 87 și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 34, 35 și 36
  D.C.C. nr.492/2015 DECIZIA nr. 492 din 23 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5) teza a doua
  D.C.C. nr.519/2015 DECIZIA nr. 519 din 7 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (4), art. 264, art. 304-307, art. 413 alin. (1), art. 478 alin. (2), art. 479 alin. (2), art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (4)
  D.C.C. nr.714/2017 DECIZIA nr. 714 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.713/2017 DECIZIA nr. 713 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. (1) si ale art. 75 alin. (3)
  D.C.C. nr.705/2017 DECIZIA nr. 705 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 14 și art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și ale art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă
art. 29 alin. (5)
  D.C.C. nr.78/2018 DECIZIA nr. 78 din 22 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Codul penal și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constitutionale
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.569/2018 DECIZIA nr. 569 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, cu referire la sintagma "servicii publice autonome de interes național", precum și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.811/2018 DECIZIA nr. 811 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 413 din Codul de procedură civilă, ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și ale ordonanței de urgență în ansamblul său, precum și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.793/2018 DECIZIA nr. 793 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (1) si (5) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.358/2019 DECIZIA nr. 358 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 453 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.372/2019 DECIZIA nr. 372 din 28 mai 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
- art. 31 alin. (1), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.586/2019 DECIZIA nr. 586 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 29 alin. (5), (respinge ca neîntemeiată)


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 16:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.