DECIZIA
nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.12 din 14 ianuarie 2020
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 198/11 mar. 2020
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- dispozițiile art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018, sunt constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea procedurii prealabile; - sintagma „are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător" din cuprinsul dispozițiilor art. 7 alin. (6) și dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 212/2018; - sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere’’ din art. 11 alin. (2)


Miercuri, 21 octombrie 2020, 18:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.