HOTĂRÂRE nr.27 din 17 ianuarie 2017
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.27 din 17 ianuarie 2017
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 54/18 ian. 2017
Rectificare: M.Of. nr. 125/15 feb. 2017
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
totodata, abrogă:
H.G. nr.151/2016 pentru modificarea art. 3 lit. D pct. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 125/15 feb. 2017
Modificat: H.G. nr.97/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei (abrogat prin H.G. nr.44/2020)
- modifică art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (1); modifică și înlocuiește anexa 2
  H.G. nr.353/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.842/2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.843/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei (abrogat prin H.G. nr.44/2020)
- modifică art. 8 alin. (3), anexa nr. 3; modifică și înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.930/2017 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei (abrogat prin H.G. nr.44/2020)
- introduce alin. (31) la art. 8; completează anexa nr. 2
  H.G. nr.16/2019 pentru reorganizarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Centrului Național pentru încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.531/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- modifică art. 8 alin. (3); introduce pct. 26-39 la art. 3; abrogă art. 4 lit. A pct. 3 si 15; modifică și înlocuieste anexele nr. 2, 3 și 4
  H.G. nr.668/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340)2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, precum și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
- modifică anexa nr. 3
Abrogat: H.G. nr.44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri


Miercuri, 28 octombrie 2020, 11:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.