DECIZIA
nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.750 din 4 noiembrie 2015
Emitent: Curtea Constituțională
Cu functie: de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 18/11 ian. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 2711 alin. (5) (termenul se împlinește la 25 februarie 2016) după care operează art. 147 din Constituție
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- 2711 alin. (6), art. 2711 alin. (1)-(4) și (7) și art. 2712 alin. (3)-(6)
  O.U.G. nr.35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- art. 2712 alin. (1) și (2)
Admite excepția de neconstituționalitate: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- art. 2711 alin. (5)


Miercuri, 08 aprilie 2020, 19:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.