ORDIN nr.632 din 9 martie 2015
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.632 din 9 martie 2015
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Publicare: M.Of. nr. 178/16 mar. 2015


Marți, 04 august 2020, 05:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.