LEGE nr.11 din 29 ianuarie 1991
privind combaterea concurenței neloiale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  Decizie nr.620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015


Miercuri, 08 aprilie 2020, 17:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.