HOTĂRÂRE nr.1.050 din 24 octombrie 2012
privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.050 din 24 octombrie 2012
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 742/2 noi. 2012
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.879/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncționalizare, extindere spații Centrul Cultural «Sala Palatului» - București, Obiectul 1, corpurile A, B, C și scările exterioare"
Modifică: H.G. nr.1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" (abrogat prin O.U.G. nr.109/2017)
- modifică art. 1, art. 3 alin. (1), art. 5, anexa nr. 1; înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Culturii și Patrimoniului Național" cu sintagma "Secretariatul General al Guvernului" și sintagma "ministrul culturii și patrimoniului național" cu sintagma "secretarul general al Guvernului"
  H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- la data de 2 dec. 2012, modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.463/2016)
- modifică art. 10; introduce alin. (21) la art. 6, completează anexa nr. 2, introduce anexa nr. 3
  H.G. nr.90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
- modifică anexa nr. 2


Joi, 06 august 2020, 10:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.