HOTĂRÂRE nr.72 din 26 ianuarie 2011
privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.72 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 96/4 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1


Luni, 27 ianuarie 2020, 05:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.