HOTĂRÂRE nr.60 din 26 ianuarie 2011
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.60 din 26 ianuarie 2011
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 90/3 feb. 2011
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11


Joi, 04 martie 2021, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.